No Picture

Նոյեմբերի 16, 2017 yerevan156 0

Երևանի հ.156 հիմնական դպրոցի 5-րդ և 6-րդ դասարանի սաները մասնակցեցին Իմ դպրոցը կայքի զարգացման բաժնի մասնագետ Արևիկ Գևորգյանի դասախոսությանը: Նա ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության […]

No Picture

Նոյեմբերի 16, 2017 yerevan156 0

Մեծն Կոմիտասի աշակերտի դստեր ` Մանիկ Աթաջանյանի դեկորատիվ կիրառական արվեստի հելունագործի թանգարանի բացումը հ. 156 հիմնական դպրոցում: Թանգարանը կյանքի կոչվեց Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի, ՀՀ […]